022

מחלת גבהים- מידע כללי

מחלת גבהים (AMS) מופיעה בגבהים גבוהים (High Altitude). נהוג להתייחס לגבהים שמעל 2,500 - 3,000 מטר כבעלי משמעות מבחינת הסיכון לפתח תופעות גופניות ורפואיות הקשורות לחשיפה לגובה. בגבהים אלה לחץ האוויר יורד עם העלייה בגובה, וכתוצאה מהירידה בלחץ האוויר יו...

פרטים נוספים